Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2023
Ngày đăng: 07/06/2023  18:02
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 07/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công tác Dân vận khóa 14 năm 2023.

Quang cảnh bế mạc lớp bồi dưỡng

 

Qua thời gian 3 ngày bồi dưỡng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, sự giảng dạy nhiệt tình tâm huyết, đầy trách nhiệm của các báo cáo viên, giảng viên, sự nỗ lực cố gắng trong học tập của học viên, lớp học đã đạt mục tiêu đề ra.

 

Tham dự toàn khóa bồi dưỡng có 109 học viên là cán bộ, công chức làm công tác Dân vận của Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; Công chức khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; cán bộ Khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của khóa bồi dưỡng và được cấp giấy chứng nhận cho 109 học viên.

 

Các học viên được báo cáo viên của tỉnh và giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận và hệ thống chính trị trong tình hình mới; Công tác vận động đồng bào Tôn giáo trong tình hình mới và phương pháp vận động xử lý một số tình huống trong Tôn giáo; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Quán triệt một số kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Dân vận.

 

Sau khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng kiến thức được trang bị vào trong thực tiễn công tác, tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới./. 

Hữu Phương