Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Tuyên truyền thành tựu đảm bảo về quyền con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 19/09/2023  07:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/9, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1758/STTTT-TTBCXB gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí về việc tăng cường tuyên truyền thành tựu đảm bảo về quyền con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, thực hiện Công văn số 20/CV-BCĐNQ ngày 05 tháng 9 năm 2023 Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh về triển khai kết luận của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền năm 2023. Nhằm tăng cường công tác về thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác về Nhân quyền trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan hành chính Nhà nước; hệ thống truyền thanh cơ sở cấp huyện tiếp tục thông tin tuyên truyền nội dung theo hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh xây dựng tuyến bài tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về thành tựu bảo đảm quyền con người Việt Nam theo nội dung:

 

Việt Nam bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước về chống phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 5 (diễn ra vào tháng 11/2023).

 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

 

Nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Chống tra tấn (CAT) và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban Chống tra tấn.

 

Tuyên truyền về quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc.

 

Thường xuyên thông tin vào các ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2205; thực hiện Kế hoạch 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023).

 

Các sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin về đảm bảo quyền con người thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan báo chí, truyền thông theo quy định; thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử www.nhanquyenvn.org và 02 fanpage “Nhân quyền Việt Nam”, “Tin tức vùng cao”, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền; chuyên mục “Nhân quyền cuộc sống” trên Tạp chí Xây dựng Đảng; các tin, bài về nhân quyền trên Báo điện tử Vietnamnet, Vnexpress để tham khảo, phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng bài viết đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề liên quan dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình nhân quyền Việt Nam và địa phương./.

 

                                                                                      Trịnh Minh