Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của Công ty Cổ phần VinGin
Ngày đăng: 28/09/2023  13:54
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 123/QĐ-SKHCN ngày 28/9/2023, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của Công ty Cổ phần VinGin. Mã số chỉ dẫn địa lý C0004-SNLKTG.

 

Theo đó, số lượng sản phẩm sâm củ được cấp giấy chứng nhận là 99.000 cây (cường độ khai thác 49,5%); độ tuổi từ 06 năm tuổi trở lên. Tại các địa điểm:

 

Khoảnh 8, tiểu khu 217 xã Măng Ri: Vườn 1 toạ độ X 00542561/ Y 01655746 (±5m); Vườn 2 toạ độ X 00542511/ Y 0165589 (±8m); Vườn 3 toạ độ X 00542347/ Y 01655648 (±4m); Vườn số 4 toạ độ X 00542290/ Y 01655640 (±8m); Vườn số 5 toạ độ X 0054267/ Y 01655640 (±5m); Vườn số 6 toạ độ X 00542235/ Y 01655765 (±5m);

 

Khoảnh 4, tiểu khu 217 xã Măng Ri: Vườn số 1 (vườn bán tự nhiên) toạ độ X 00543682/ Y 01657384 (±5m); Vườn số 2 toạ độ X 00543731/Y01657445 (±5m); Vườn số 3 toạ độ X 00543617/ Y 01657529 (±6m); Vườn số 4 toạ độ X 00543528/ Y 01657530 (±5m);

 

Tại Khoảnh 7 tiểu khu 205 Xã Đăk Na: Vườn số 1 toạ độ X 00541679/ Y 01656986 (±5m);Vườn số 2 toạ độ X 00541755/Y 01657004 (±5m); Vườn số 3 toạ độ X 00541564/ Y 01658452 (±4m).

 

Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum phát hành, quản lý và cấp tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho Công ty Cổ phần VinGin theo số lượng sâm củ được khai thác.

 

Công ty Cổ phần VinGin được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đã được cấp giấy chứng nhận; tuân thủ đúng Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Thái Ninh