Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Giao ban công tác báo chí quý III năm 2023
Ngày đăng: 28/09/2023  22:20
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố công tác báo chí quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí tỉnh và Trung ương thường trú tại tỉnh. Tham dự tại điểm các địa phương, có đại diện Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; Trung tâm VH-TT-DL các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý III năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được tiếp hành kịp thời; công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí và phản hồi thông tin báo chí được cơ quan chức năng quan tâm.

 

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng thông tin tuyên truyền, không để xảy ra sai sót trong thông tin; đã tập trung tuyên truyền về kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời có nhiều viết, phóng sự về kết quả của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; kết quả đạt được về phát triển KTXH 9 tháng năm 2023 của địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường tuyên truyền về Ngày hội văn hóa các tỉnh Tây nguyên dự kiến được tổ chức từ ngày 29/11 đến ngày 01/12/2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nhằm quảng bá hình ảnh của địa phương, tôn vinh giá trị các giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số ở Tây nguyên nói chung và dân tộc ở Kon Tum nói riêng; tuyên truyền thông tin đối ngoại, Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất năm 2023 tại tỉnh Kon Tum...

 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 30-6-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương; ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang nhân dân; kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong quý IV-2023. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023"; 92 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (08/10/1963 - 08/10/2023)./.

 

Lê Hằng