Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Cụm thi đua Tây Nguyên Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác thi đua năm 2023
Ngày đăng: 28/11/2023  20:22
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 28/11, Cụm thi đua Tây Nguyên (Bộ VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Thái Hồng Hà - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đăk Lăk, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2023 chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

 

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụm Thi đua Tây Nguyên triển khai thực hiện phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên.

 

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2023 do cấp trên phát động, ngay từ đầu năm 2023, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của ngành; tổ chức ký kết giao ước thi đua với những mục tiêu và các giải pháp cụ thể.

 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua do UBND các tỉnh Tây Nguyên phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Qua phát động phong trào thi đua, 100% tập thể, cá nhân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện tốt việc đăng ký thi đua theo các nội dung phát động.

 

Trao cờ luân lưu cho tỉnh Lâm Đồng - Cụm trưởng Cụm thi đua

Tây Nguyên năm 2024

 

Tại hội nghị, Cụm thi đua Tây Nguyên đã thảo luận, phát động phong trào thi đua năm 2024 với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

 

Tiếp tục phát động, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tập trung phân đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành trong năm 2024.

 

Phối hợp với các cấp ủy Đảng, đoàn thể trong cơ quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua, phát động các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

 

Hội nghị thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL tặng Cờ thi đua năm 2023 cho tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông; tặng Bằng khen cho 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng là cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2024.

 

Dương Nương