Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”
Ngày đăng: 01/12/2023  15:50
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 01/12, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Quang cảnh Hội Thảo

 

Tham dự hội thảo có các đồng chí: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhà quản lý, các khoa học ở Trung ương, địa phương và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của 5 tỉnh Tây Nguyên; đại biểu Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Tây Nguyên và đại biểu của các Trường Đại học, Học viện tham gia báo cáo tham luận.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng

 

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, qua 20 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, kinh tế hợp tác xã nước ta đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. 

 

Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Vai trò của hợp tác xã không chỉ thể hiện trong lĩnh vực phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thông qua Hội thảo, đồng chí mong muốn nhận được các ý kiến chia sẻ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý; các ý kiến trao đổi thẳng thắn từ chính các thành viên hợp tác xã về những khó khăn và kỳ vọng của hợp tác xã đối với các cấp chính quyền, đặc biệt các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum. Đồng thời, mong muốn được lắng nghe quan điểm, giải pháp về cơ chế, thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi cho thành phần kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum, nòng cốt là hợp tác xã phát huy lợi thế, tận dụng cơ hội do bối cảnh phát triển mới đem lại để cùng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung.

 

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận: “Phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Đăk Lăk tiềm năng, rào cản và một số giải pháp phát triển” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk; “Phát triển HTX nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi trên địa bàn tỉnh Đăk Nông” của Trường Đại học Tây Nguyên; “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” của Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum; “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Kon Tum” của Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 

Hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề như: Thực trạng phát triển kinh tế HTX vùng Tây Nguyên hiện nay; nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, thách thức và rào cản trong quá trình phát triển của HTX; định hướng chiến lược trong đẩy mạnh kinh tế HTX tại Vùng Tây Nguyên cho thời gian tiếp theo; đồng thời có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, rào cản hiện nay và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế HTX trong thời gian tới...

Minh Huệ