Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 17 - 21/6/2024
Ngày đăng: 23/06/2024  13:11
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công năm 2025; Công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế; Công nhận các tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tranh chấp lao động; Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 4 sao năm 2024; Chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh; Công bố kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2023; Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17 - 21/6/2024.

 

Ảnh minh họa

 

Xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công năm 2025

 

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2025, tại Công văn số 2095/UBND-KTTH ngày 17/6, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư khác tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công năm 2024; xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đảm bảo nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình. Hoàn thành và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 25/6/2024.

 

UBND tỉnh lưu ý, việc đánh giá Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN năm 2024 và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN năm 2025 phải bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề của tỉnh; Kết quả thực hiện Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2024; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, địa phương; Kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2025-2027 các đơn vị, địa phương.

 

Công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế

 

Tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xếp lại hạng 12 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh, cụ thể: 1 đơn vị bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); 1 đơn vị dự phòng hạng II (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật); 2 đơn vị dự phòng hạng III (Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum và Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum); 8 đơn vị bệnh viện hạng III và đơn vị dự phòng hạng III (Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Sa Thầy). Thời gian công nhận xếp lại hạng là 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

 

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, thực hiện theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

 

Công nhận các tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII

 

Tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 17/6, UBND tỉnh công nhận 28 tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII, cụ thể: Đối với loại hình báo in, có 2 tác phẩm đạt giải B, 2 tác phẩm đạt giải C và 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích; Đối với loại hình báo điện tử, có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích; Đối với loại hình phát thanh, có 2 tác phẩm đạt giải B, 2 tác phẩm đạt giải C và 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích; Đối với loại hình truyền hình, có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích; Đối với loại hình báo ảnh, có 2 tác phẩm đạt giải B và 2 tác phẩm đạt giải C.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tranh chấp lao động

 

Tại Công văn số 2130/UBND-KGVX ngày 18/6, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh...

 

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận, bức xúc trong công nhân, nhất là dư luận liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật BHXH; tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, tập trung đông công nhân để tham mưu giải quyết, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên liên quan, không để lây lan, kéo dài, phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân nổi lên tại địa phương (nếu có).

 

Giao Sở Lao động - TBXH đẩy mạnh các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động, bảo đảm việc làm, đời sống người lao động; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, góp phần giải quyết việc làm; nâng cao nhận thức của công nhân, lao động về rủi ro đối với việc làm, yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động học nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp; tăng cường truyền thông về nhu cầu lao động, hỗ trợ kết nối, giải quyết việc làm cho lao động bị mất việc; thực hiện tốt các chính sách thu hút lao động và chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động nhập cư theo quy định...

 

Kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 4 sao năm 2024

 

Tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 18/6, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt hạng 04 sao năm 2024 (đợt 1) cho 8 sản phẩm của 4 chủ thể, gồm: Rượu Sâm Ngọc Linh K5 Premium và Rượu Quốc tửu K5 của Công ty cổ phần Vingin; Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 18 và Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 12 của chủ thể sản xuất Sâm & Dược liệu rừng Măng Đen - Chi nhánh Công ty Cổ phần PYLOHERB; Vang Sim rừng Măng Đen 1 và Vang Sim rừng Măng Đen của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Chuối sấy Joy và Mít sấy OHJOY! của Công ty TNHH APANAX.

 

Các sản phẩm đạt thứ hạng sao nêu trên được cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP đạt sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

 

Kết quả công nhận và Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định công nhận.

 

Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

 

Triển khai ý kiến của Bộ GTVT, tại Công văn số 2134/UBND-HTKT ngày 18/6, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh. Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục có sử dụng xe ô tô nội bộ của đơn vị mình hoặc hợp đồng thuê xe của đơn vị kinh doanh vận tải đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng học sinh khi lên xe và rời xe, có bảng phân công và quy định trách nhiệm cụ thể của các bên trong kiểm soát, giao nhận học sinh, nhất là học sinh bậc mầm non, tiểu học;

 

Phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về ATGT đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải; Ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về ATGT, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô; trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô. Rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục có sử dụng xe nội bộ hoặc có hoạt động thuê xe đưa, đón học sinh gửi về Sở GTVT và Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra, kiểm soát...

 

Kết quả thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2023

 

Theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 19/6 của UBND tỉnh, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,0% (từ công trình cấp nước tập trung (CNTT) 31,5%, từ công trình cấp nước nhỏ lẻ (CNNL) 61,5%); Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN là 49,7% (từ công trình CNTT 27,6%, từ công trình CNNL 22,1%). Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 86,4%. Tỷ lệ các công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, cụ thể: 36,5% bền vững; 20,3% tương đối bền vững; 32,9% kém bền vững; 10,3% không hoạt động.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm công bố kết quả theo quy định. Hằng năm, chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật thông tin Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

 

Tại Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 20/6, UBND tỉnh bổ sung khoản 3 vào Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2024. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quyết định được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung đó...

 

Thái Ninh