Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2024
Ngày đăng: 24/06/2024  14:15
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 17/9/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại địa bàn 5 xã, thị trấn.

Về nội dung đợt tiếp cúc cử tri này bao gồm: Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh nguyện vọng của cử tri đối với kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan có liên quan.

 

Địa điểm tại các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Tô, Kon Rẫy, Đăk Hà và Ia H'Drai (cụ thể tại các xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai; xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy; xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; xã Văn Lem, huyện Đăk Tô; Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

 

Thành phần tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (chủ trì); các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh (đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ngành do UBND tỉnh triệu tập); đại diện lãnh đạo: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Công ty Điện lực Kon Tum; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đoàn thể, nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; đại diện lãnh đạo và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum (làm thư ký và phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri); Báo Kon Tum; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum; Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ma-ket của Hội nghị tiếp xúc cử tri cho các xã, thị trấn (nơi tiếp xúc cử tri) để thực hiện đúng quy định, thống nhất./.

Trịnh Minh