Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển lãm tranh cổ động cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 21/04/2021  22:45
Mặc định Cỡ chữ
Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 19 - 23/5/2021, tại Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum), Sở tổ chức triển lãm tranh cổ động cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Một số tranh cổ động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành

 

Tại triển lãm sẽ trưng bày 62 tác phẩm tranh cổ động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành và 11 mẫu tranh cổ động của các họa sĩ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum thiết kế tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Triển lãm nhằm mục đích tuyên truyền về bầu cử, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng tham gia vào vào các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 

Cổng TTĐT tỉnh