Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng: 07/03/2020  14:56
Mặc định Cỡ chữ

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 - Tải về

 

- Biểu mẫu và phụ lục kèm theo Báo cáo gồm:

 

+ Biểu số 01 - Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường năm 2019 - Tải về

 

+ Phụ lục - Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụTỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 - Tải về

 

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2023
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?