Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua máy RT-PCR phục vụ phòng chống dịch Covid -19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
05/04/2020  09:33 6.506 Lượt xem

Ngày 05/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua máy RT-PCR phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Thông tin liên quan