Thứ sáu, Ngày 19/04/2024 -

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công năm 2021
09/04/2021  21:49 3.409 Lượt xem

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công năm 2021.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Thông tin liên quan