Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính
05/08/2021  22:27 3.774 Lượt xem

Ngày 05/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Thông tin liên quan