Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế sử dụng năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
06/05/2021  22:11 3.405 Lượt xem

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tếsử dụng năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Thông tin liên quan