Chủ nhật, Ngày 25/02/2024 -

Mời thầu gói thầu cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông
26/04/2019  00:00 7.280 Lượt xem
Gói thầu Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông
 Nguồn vốn Nguồn vốn EU và nguồn cân đối ngân sách địa phương
 Bên mời thầu Sở Y tế tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190447998
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 09/05/2019 - 08:00 Đến ngày  16/05/2019 - 08:00
 Địa điểm Sở Y tế tỉnh Kon Tum, số 808,Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 16/05/2019 - 09:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Trạm Y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận.

Thông tin liên quan