Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
08/09/2021  22:33 3.953 Lượt xem

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

Thông tin liên quan