Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Mời thầu gói thầu thi công xây lắp công trình
06/03/2019  00:00 14.530 Lượt xem
Gói thầu Thi công xây lắp công trình
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Quỹ bào trì đường bộ TW
 Nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
 Bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190307970
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 11/03/2019 - 14:00 Đến ngày  21/03/2019 - 14:00
 Địa điểm Sở Giao thông vận tải Kon Tum
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 21/03/2019 - 14:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công xây dựng công trình: Xử lý điểm đen đoạn Km1434+500 – Km1436 chân đèo Lò Xo – đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum

Thông tin liên quan