Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Mời thầu gói thầu đường giao thông QL 40B đi thôn Đắk Ka, Văn Xăng, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
01/03/2019  00:00 15.602 Lượt xem
Gói thầu Đường giao thông QL 40B đi thôn Đắk Ka, Văn Xăng, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường giao thông QL 40B đi thôn Đắk Ka, Văn Xăng, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
 Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a năm 2019-2020) và huy động dân đóng góp
 Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190300225
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 06/03/2019 - 09:00 Đến ngày  13/03/2019 - 09:00
 Địa điểm Ban QLDA ĐTXD huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 13/03/2019 - 09:10
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Nền, mặt đường và công trình thoát nước

Thông tin liên quan