Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Mời thầu gói thầu Sửa chữa lớn xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 82B-0799 của Sở Khoa học và Công nghệ
25/02/2019  00:00 17.081 Lượt xem
Gói thầu Sửa chữa lớn xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 82B-0799 của Sở Khoa học và Công nghệ
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Sửa chữa lớn xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 82B-0799 của Sở Khoa học và Công nghệ
 Nguồn vốn Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2019
 Bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190156225
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 25/02/2019 - 13:55 Đến ngày  06/03/2019 - 15:00
 Địa điểm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
 Giá bán Miễn phí
 Thời điểm mở thầu 06/03/2019 - 15:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày

Thông tin liên quan