Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT xây dựng lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019
17/04/2019  00:00 10.283 Lượt xem
Gói thầu Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT xây dựng lưới điện thôn, làng theo thứ tự ưu tiên năm 2019
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2014-2020
 Nguồn vốn Ngân sách Trung ương và vốn đối ứng
 Bên mời thầu Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
 Số hiệu KHLCNT 20190430632
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 19/04/2019 - 15:30 Đến ngày  10/05/2019 - 07:30
 Địa điểm Phòng Kế toán - Sở Công Thương Kon Tum; số 494 đường Trần Phú, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 10/05/2019 - 08:00
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán bao gồm các công việc và khối lượng chủ yếu sau: + Đường dây trung áp: Chiều dài 12.951 m. + Trạm biến áp 35,22/0,4kV: Số lượng 21 trạm. + Đường dây 0,4kV: Chiều dài 31.478 m. + Công tơ: 1.577 công tơ. + In ấn và cung cấp tài liệu thiết kế cho chủ đầu tư. + Giám sát tác giả. + Các công việc khác theo quy định của pháp luật. - Địa điểm: Xã Đăk Long, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà; xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa, xã Ya Xia, huyện Sa Thầy; xã Đăk Man, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei; xã Đăk Nông, xã Đăk Kan, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Ruồng, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy; xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

Thông tin liên quan