Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Số/Kí hiệu
379/TB-UBND
Ngày ban hành
29/12/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2023.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Tiếp dân
Văn bản khác
Ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (29/03/2023)
Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (29/03/2023)
Kế hoạch tổng kết triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh (29/03/2023)
Triển khai thực hiện Thông báo số 718-TB/TU ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (29/03/2023)
Về chấm dứt hoạt động dự án khai thác cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của DNTT Trí Thành (29/03/2023)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 (29/03/2023)
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2) (27/03/2023)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei (27/03/2023)
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum (27/03/2023)
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Kon Tum (27/03/2023)