Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2021/NQ-HĐND   09/07/2021   Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
79/2020/NQ-HĐND   14/12/2020   Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
78/2020/NQ-HĐND   14/12/2020   Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
73/2020/NQ-HĐND   14/12/2020   Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
72/2020/NQ-HĐND   14/12/2020   Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum
70/2020/NQ-HĐND   09/12/2020   Về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
64/2020/NQ-HĐND   08/12/2020   Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021
63/2020/NQ-HĐND   08/12/2020   Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum
56/2020/NQ-HĐND   08/12/2020   Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
23/2020/QĐ-UBND   25/08/2020   Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36/2020/NQ-HĐND   16/07/2020   Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35/2020/NQ-HĐND   14/07/2020   Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
33/2020/NQ-HĐND   13/07/2020   Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
Tổng: 13 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.