Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4668/QĐ-BCĐ   31/12/2021   Thành lập Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
4434/QĐ-HĐQL   14/12/2021   Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
4433/QĐ-HĐQL   14/12/2021   Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
6490/CV-BCĐ   08/12/2021   V/v hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh
4261/QĐ-BCĐ   30/11/2021   Về việc kết thúc cách ly y tế cơ sở lưu trú phòng, chống dịch COVID-19
4198/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
4187/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
4185/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
4145/QĐ-BCĐ   17/11/2021   Về việc cách ly y tế cơ sở lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19
4144/NQ-HĐQT   17/11/2021   Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quý IV năm 2021
3305/QĐ-BCĐ   15/09/2021   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3293/QĐ-BCĐ   14/09/2021   Kiện toàn Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
2772/QĐ-BCĐ   09/08/2021   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Kon Tum
2648/CV-BCĐ   31/07/2021   V/v sẵn sàng tiếp nhận đối tượng cách ly tập trung
2613/QĐ-BCĐ   29/07/2021   Về việc thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
Tổng: 245 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 17 Trang.
Chuyển tới trang: