Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/QĐ-CVP   16/07/2019   Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng: 1 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.