Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
402/BC-UBND   08/12/2021   Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
401/BC-UBND   08/12/2021   Tình hình triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
372/BC-UBND   18/11/2021   Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
360/BC-UBND   15/11/2021   Kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
359/BC-UBND   15/11/2021   Công tá c bảo vê ̣ môi trườ ng trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
357/BC-UBND   15/11/2021   Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
348/BC-UBND   09/11/2021   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII
347/BC-UBND   08/11/2021   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021
86/BC-UBND   30/03/2021   Tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
72/BC-UBND   15/03/2021   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
25/BC-UBND   01/02/2021   Sơ kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệpgiai đoạn 2017 -2025" trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2017-2020)
137/TTr-UBND   20/11/2020   Về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2021
357/BC-UBND   19/11/2020   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
266/BC-UBND   16/09/2020   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
260/BC-UBND   14/09/2020   Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
Tổng: 46 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: