Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2022/QĐ-UBND   12/01/2022   Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2022/QĐ-UBND   10/01/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
02/2022/QĐ-UBND   10/01/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
01/2022 /QĐ-UBND   04/01/2022   Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52/2021/QĐ-UBND   31/12/2021   Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
51/2021/QĐ-UBND   28/12/2021   Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
50/2021/QĐ-UBND   28/12/2021   Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026.
49/2021/QĐ-UBND   28/12/2021   Quy định chi tiết giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
48/2021/QĐ-UBND   28/12/2021   Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
47/2021/QĐ-UBND   23/12/2021   Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
46/2021/QĐ-UBND   21/12/2021   Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45/2021/QĐ-UBND   21/12/2021   Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
44/2021/QĐ-UBND   17/12/2021   Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
43/2021/QĐ-UBND   10/12/2021   Về việc bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
42/2021/QĐ-UBND   03/12/2021   Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng: 124 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 9 Trang.
Chuyển tới trang: