Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/2020/QĐ-UBND   27/11/2020   Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/2020/QĐ-UBND   18/11/2020   Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
32/2020/QĐ-UBND   16/11/2020   Về việc phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương
31/2020/QĐ-UBND   11/11/2020   Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
30/2020/QĐ-UBND   10/11/2020   Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29/2020/QĐ-UBND   10/11/2020   Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
28/2020/QĐ-UBND   10/11/2020   Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung trong Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
27/2020/QĐ-UBND   13/10/2020   Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/2020/QĐ-UBND   05/10/2020   Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25/2020/QĐ-UBND   29/09/2020   Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
24/2020/QĐ-UBND   14/09/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
23/2020/QĐ-UBND   25/08/2020   Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22/2020/QĐ-UBND   13/07/2020   Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
21/2020/QĐ-UBND   10/07/2020   Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20/2020/QĐ-UBND   24/06/2020   Về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 56 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: