Thứ 5, Ngày 22/08/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
638/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
635/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
627/QĐ-UBND   16/08/2019   Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
621/QĐ-UBND   15/08/2019   V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
611/QĐ-UBND   13/08/2019   Cho phép Công ty cổ phần Trung Kiên hành nghề khoan nước dưới đất
838/QĐ-UBND   12/08/2019   V/v thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
608/QĐ-UBND   12/08/2019   Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Ia H’Dra
590/QĐ-UBND   06/08/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
582/QĐ-UBND   02/08/2019   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
575/QĐ-UBND   29/07/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
566/QĐ-UBND   24/07/2019   Phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
542/QĐ-UBND   18/07/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Kon Tum
527/QD9-UBND   09/07/2019   Về việc phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
526/QĐ-UBND   09/07/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
519/QĐ-UBND   05/07/2019   Về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
Tổng: 124 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 9 Trang.
Chuyển tới trang: