Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
501/QĐ-UBND   20/09/2021   Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
500/QĐ-UBND   17/09/2021   Về việc cho thôi nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính toàn tỉnh đối với công chức, viên chức
499/QĐ-UBND   15/09/2021   Về việc giao số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
498/QĐ-UBND   14/09/2021   Về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2022
497/GP-UBND   13/09/2021   GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
495/QĐ-UBND   10/09/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
494/QĐ-UBND   10/09/2021   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Kon Tum trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp (cấp điện áp ≤ 35kV) áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
493/QĐ-UBND   10/09/2021   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
492/QĐ-UBND   09/09/2021   Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh bổ sung đợt 1 năm 2021
487/QĐ-UBND   09/09/2021   Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ khuyến nông 03 năm (2016-2018) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
484/QĐ-UBND   06/09/2021   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 của các khối thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
481/QĐ-UBND   31/08/2021   Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức
477/QĐ-UBND   27/08/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực bảo vệ thực vật áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
475/QĐ-UBND   27/08/2021   Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021
474/QĐ-UBND   27/08/2021   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 620 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 42 Trang.
Chuyển tới trang: