Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
837/QĐ-UBND   27/11/2019   Quyết định xếp hạng III (ba) đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
835/QĐ-UBND   26/11/2019   Quyết định xếp hạng II (hai) đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
824/QĐ-UBND   20/11/2019   Thu hồi Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Măng Đen
822/QĐ-UBND   19/11/2019   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
813/QĐ-UBND   12/11/2019   Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
816/QĐ-UBND   12/11/2019   Tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp
817/QĐ-UBND   12/11/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
818/QĐ-UBND   12/11/2019   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
810/QĐ-UBND   08/11/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Kon Tumhọc Đà Nẵng
809/QĐ-UBND   08/11/2019   Quyết định đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp
801/QĐ-UBND   30/10/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
796/QĐ-UBND   28/10/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
795/QĐ-UBND   28/10/2019   Quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy H29
794/QĐ-UBND   25/10/2019   Về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Măng Đen,huyện Kon Plông
792/QĐ-UBND   25/10/2019   Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 173 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 12 Trang.
Chuyển tới trang: