Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
697/QĐ-UBND   22/09/2020   Kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum
694/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021
691/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
693/QĐ-UBND   22/09/2020   Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum
917/QĐ-UBND   21/09/2020   Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
681/QĐ-UBND   17/09/2020   Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp
683/QĐ-UBND   17/09/2020   Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp
682/QĐ-UBND   17/09/2020   Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp
674/QĐ-UBND   11/09/2020   Về việc đính chính danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
673/QĐ-UBND   10/09/2020   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
666/QĐ-UBND   08/09/2020   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum
665/QĐ-UBND   08/09/2020   Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
663/QĐ-UBND   07/09/2020   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
646/QĐ-UBND   01/09/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
643/QĐ-UBND   31/08/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 376 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 26 Trang.
Chuyển tới trang: