Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
108/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
107/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
106/QĐ-UBND   28/02/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
104/QĐ-UBND   25/02/2021   Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum
97/GP-UBND   09/02/2021   GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
94/QĐ-UBND   09/02/2021   Về việc giao số lượng cấp phó người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
89/GP-UBND   03/02/2021   GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
88/GP-UBND   03/02/2021   GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
86/QĐ-UBND   02/02/2021   Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
85/QĐ-UBND   02/02/2021   Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
84/QĐ-UBND   02/02/2021   Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
82/QĐ-UBND   02/02/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76/QĐ-UBND   01/02/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã bãi bỏ của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
80/QĐ-UBND   01/02/2021   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021
79/QĐ-UBND   01/02/2021   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng: 470 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 32 Trang.
Chuyển tới trang: