Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/QĐ-UBND   14/01/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/QĐ-UBND   13/01/2020   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Huế (Lần 2)
11/QĐ-UBND   08/01/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
12/QĐ-UBND   08/01/2020   Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum
901/QĐ-UBND   30/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
897/QĐ-UBND   27/12/2019   Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đông Dương thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T
896/QĐ-UBND   27/12/2019   Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
893/QĐ-UBND   25/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
865/QĐ-UBND   18/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
865/QĐ-UBND   18/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1426/QĐ-UBND   16/12/2019   Về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum
837/QĐ-UBND   27/11/2019   Quyết định xếp hạng III (ba) đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
835/QĐ-UBND   26/11/2019   Quyết định xếp hạng II (hai) đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
824/QĐ-UBND   20/11/2019   Thu hồi Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Măng Đen
822/QĐ-UBND   19/11/2019   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Tổng: 184 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 13 Trang.
Chuyển tới trang: