Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
727/KH-UBND   03/03/2021   Triển khai thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
722/KH-UBND   02/03/2021   Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
696/KH-UBND   01/03/2021   Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
678/KH-UBND   26/02/2021   Kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
674/KH-UBND   26/02/2021   Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
665/KH-UBND   25/02/2021   Triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
660/KH-UBND   25/02/2021   Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông
616/KH-UBND   22/02/2021   Kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
607/KH-UBND   19/02/2021   Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
604/KH-UBBC   19/02/2021   Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
590/KH-UBND   18/02/2021   Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy
581/KH-UBND   17/02/2021   Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021
580/KH-BCĐ   17/02/2021   Thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2021
508/KH-HĐPHPBGDPL   08/02/2021   Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021
506/KH-UBND   08/02/2021   Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Tổng: 247 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 17 Trang.
Chuyển tới trang: