Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4375/KH-UBND   23/11/2020   Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam
4354/KH-UBND   20/11/2020   Kiểm tra, giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4331/KH-UBND   19/11/2020   Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
4330/KH-BCĐ896   19/11/2020   Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
4325/KH-UBND   19/11/2020   Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
4294/KH-UBND   16/11/2020   Triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
4252/KH-BCĐ389   12/11/2020   Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
4222/KH-UBND   10/11/2020   Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4182/KH-UBND   06/11/2020   Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4172/KH-UBND   06/11/2020   Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
4170/KH-BCĐ   05/11/2020   Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia, mùa khô 2020 - 2021
4153/KH-UBND   04/11/2020   Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
4137/KH-UBND   03/11/2020   Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021
4068/KH-UBND   28/10/2020   Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
4013/KH-UBND   23/10/2020   Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 193 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 13 Trang.
Chuyển tới trang: