Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1962/KH-UBND   24/06/2022   Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1945/KH-UBND   22/06/2022   Triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1914/KH-UBND   20/06/2022   Triển khai Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1911/KH-UBND   20/06/2022   Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 09-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”
1906/KH-UBND   20/06/2022   Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2022
1899/KH-UBND   17/06/2022   Phối hợp tổ chức triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý”
1886/KH-UBND   17/06/2022   Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
1877/KH-UBND   16/06/2022   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27-4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-02-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
1866/KH-UBND   16/06/2022   Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1867/KH-BCĐ   16/06/2022   Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1857/KH-UBND   15/06/2022   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
1814/KH-UBND   13/06/2022   Điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
1760/KH-UBND   08/06/2022   Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
1752/KH-UBND   08/06/2022   Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh
1745/KH-UBND   07/06/2022   Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 563 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 38 Trang.
Chuyển tới trang: