Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1353/QĐ-UBND   02/12/2019   Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
1345/QĐ-UBND   29/11/2019   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong“Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2019)
1339/QĐ-UBND   26/11/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum của Công ty TNHH MTV Á Châu Tây Nguyên
1334/QĐ-UBND   25/11/2019   Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới
833/QĐ-UBND   25/11/2019   Phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 1, thôn 2 xã Tân Lập và thôn 10, thôn 11 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
1328/QĐ-UBND   22/11/2019   Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1323/QĐ-UBND   21/11/2019   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Đăk Trưa 2, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
1316/QĐ-UBND   20/11/2019   V/v phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
1306/QĐ-UBND   19/11/2019   V/v phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1313/QĐ-UBND   19/11/2019   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Đăk Trưa 1,huyện Đăk Hà,tỉnh Kon Tum
1314/QĐ-UBND   19/11/2019   V/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đợt 6, năm 2019)
1301/QĐ-UBND   18/11/2019   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Đăk Chà Mòn 1,xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1302/QĐ-UBND   18/11/2019   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Nui 3,xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
1303/QĐ-UBND   18/11/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (bổ sung) của các huyện, thành phố
1294/QĐ-UBND   15/11/2019   Phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Tổng: 358 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 24 Trang.
Chuyển tới trang: