Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
118/QĐ-BTC   13/01/2022   Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ X (năm 2022-2023)
23/QĐ-UBND   13/01/2022   Chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
18/QĐ-UBND   12/01/2022   Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 2) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
13/QĐ-UBND   10/01/2022   Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng tại Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7 và thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
12/QĐ-UBND   10/01/2022   Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng ta ̣i các lô đất NKD3, MDT6, MDT7, MDT9 Khu Công cô ̣ng - Di ̣ch vụ xã Ia Tơi, huyê ̣n Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
11/QĐ-UBND   10/01/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 04 tháng 9 năm 2018) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 16 tháng 4 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2022)
01/QĐ-UBND   04/01/2022   Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Psi 6 (huyện Đăk Hà và huyện Đăk Tô) trong quá trình thi công xây dựng
07/QĐ-UBND   04/01/2022   Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum
06/QĐ-UBND   04/01/2022   Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Đăk Psi 6, huyện Đăk Hà và huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
03/QĐ-UBND   04/01/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 28 tháng 9 năm 2018) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 04 tháng 01 năm 2022
1282/QĐ-UBND   31/12/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Đăk Mi 1A tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
1280/QĐ-UBND   31/12/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy
1279/QĐ-UBND   31/12/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Phương án Khai thác khoáng sản sunfua đa kim chứa vàng trong diện tích dự án thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
1278/QĐ-UBND   31/12/2021   Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Đông trung tâm huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
1277/QĐ-UBND   31/12/2021   Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022
Tổng: 1211 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 81 Trang.
Chuyển tới trang: