Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/QĐ-UBND   17/01/2020   Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2021"
62/QĐ-UBND   17/01/2020   Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
32/QĐ-UBND   13/01/2020   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong“Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2019)
40/QĐ-UBND   13/01/2020   Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum
29/QĐ-UBND   10/01/2020   Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
23/QĐ-UBND   09/01/2020   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Đăk Rơ Sa, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
18/QĐ-UBND   08/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Na xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
17/QĐ-UBND   08/01/2020   Về việc Ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Kon Tum trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/QĐ-UBND   07/01/2020   Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019
14/QĐ-UBND   06/01/2020   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2, thôn 12 và thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần Sinh Lợi Kon Tum
01/QĐ-UBND   02/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Prông xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
05/QĐ-UBND   02/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Prông xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
09/QĐ-UBND   02/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành Hồ chứa nước Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
08/QĐ-UBND   02/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước 6A xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
07/QĐ-UBND   02/01/2020   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Blốc 1 xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Tổng: 383 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 26 Trang.
Chuyển tới trang: