Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
371/QĐ-UBND   24/06/2022   Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình: Hồ chứa Đăk Sia I, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
364/QĐ-UBND   22/06/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 22 tháng 6 năm 2022)
359/QĐ-UBND   20/06/2022   V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
358/QĐ-UBND   17/06/2022   Bổ sung Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
349/QĐ-UBND   15/06/2022   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
352/QĐ-UBND   15/06/2022   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đăk Hà
342/QĐ-UBND   13/06/2022   Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy
341/QĐ-UBND   13/06/2022   Kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Kon Tum
339/QĐ-UBND   09/06/2022   Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
15/2022/QĐ-UBND   07/06/2022   Quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
337/QĐ-UBND   07/06/2022   Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
332/QĐ-UBND   06/06/2022   Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2022
333/QĐ-UBND   06/06/2022   Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh để xây dựng công trình: Nhà trực quản giáo, hỏi cung, thăm gặp và tiếp tế tại Công an huyện Ngọc Hồi
327/QĐ-UBND   03/06/2022   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đăk Psi 6, huyện Đăk Hà và huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
326/QĐ-UBND   01/06/2022   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sê San 4 và hồ điều hòa Sê San 4A (địa bàn tỉnh Kon Tum)
Tổng: 1341 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 90 Trang.
Chuyển tới trang: