Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1167/QĐ-UBND   26/11/2020   Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020
1163/QĐ-UBND   25/11/2020   Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) dọc Tuyến tránh thành phố Kon Tum (đoạn phía Bắc sông Đăk Bla), tỉnh Kon Tum
1162/QĐ-UBND   25/11/2020   Dự án Trạm thu mua nông sản xã Đăk Sao
1161/QĐ-UBND   25/11/2020   Phê duyệt Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1157/QĐ-UBND   24/11/2020   Bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021”
1153/QĐ-UBND   23/11/2020   Về việc phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
1152/QĐ-UBND   20/11/2020   Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
1150/GP-UBND   20/11/2020   Giấy phép khai thác khoáng sản
1145/QĐ-UBND   19/11/2020   Dự án Trại nấm bào ngư san tuyết của Công ty Cổ phần Power Green Việt Nam
1142/QĐ-UBND   18/11/2020   Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum
1140/QĐ-UBND   18/11/2020   Về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Thủy lợi Đăk Hnia, huyện Tu Mơ Rông
1138/QĐ-UBND   17/11/2020   Phê duyệt điều chỉnh Chương trình khuyến nông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2022
1136/QĐ-UBND   17/11/2020   Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
1123/GP-UBND   13/11/2020   GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
1121/GP-UBND   13/11/2020   GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Điều chỉnh, Gia hạn lần 2)
Tổng: 605 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 41 Trang.
Chuyển tới trang: