Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh
39/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum
40/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)
34/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019
35/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
38/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu số 2 qua sống Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jo Ri, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum).
37/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum
36/NQ-HĐND   24/09/2019   Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP Kon Tum.
33/NQ-HĐND   23/09/2019   Nghị quyết Bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum Khóa XI Nhiệm kỳ 2016-2021
32/NQ-HĐND   23/09/2019   Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
31/NQ-HĐND   30/07/2019   Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại, dịch vụ tại Phường Thống nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
30/NQ-HĐND   30/07/2019   Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
29/NQ-HĐND   30/07/2019   Nghị quyết Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum
28/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/2019/NQ-HĐND   18/07/2019   Nghị quyết sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
Tổng: 38 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: