Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/NQ-HĐND   23/06/2022   Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum
19/NQ-HĐND   23/06/2022   Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)
03/NQ-TTHĐND   19/05/2022   Về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
01/NQ-TTHĐND   13/05/2022   Về việc thay đổi Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Đăk Hà
18/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết
17/NQ-HĐND   29/04/2022   Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2)
16/NQ-HĐND   29/04/2022   Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương
15/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
14/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
13/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
12/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)
11/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
10/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy
09/NQ-HĐND   29/04/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14
08/NQ-HĐND   29/04/2022   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum
Tổng: 203 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 14 Trang.
Chuyển tới trang: