Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/NQ-HĐND   30/04/2021   Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
57/2021/NQ-HĐND   29/04/2021   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
66/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
65/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum
64/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
63/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum
62/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum
61/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)
59/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại)
58/NQ-HĐND   29/04/2021   Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án
56/NQ-HĐND   29/04/2021   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung)
53/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)
51/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ
50/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD
40/NQ-HĐND   29/04/2021   Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum
Tổng: 132 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 9 Trang.
Chuyển tới trang: