Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
66/NQ-HĐND   30/12/2019   Về việc sắp xếp, sáp nhấp, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
67/2019/NQ-HĐND   30/12/2019   Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động " Tín dụng đen" trên đại bàn tỉnh Kon Tum
68/2019/NQ-HĐND   30/12/2019   Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm ( 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9/NQ-HĐND   25/12/2019   Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020
65/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
64/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
63/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
62/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
61/2019/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
60/2019/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
59/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025
58/2019/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
57/2019/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55/NQ-HĐND   10/12/2019   Nghị quyết Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum
Tổng: 66 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: