Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/NQ-TTHĐND   25/12/2020   Phê chuẩn cho thôi làm Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
75/NQ-HĐND   14/12/2020   Về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
74/NQ-HĐND   14/12/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
83/NQ-HĐND   14/12/2020   Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
82/NQ-HĐND   14/12/2020   Về kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
81/NQ-HĐND   14/12/2020   Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
80/NQ-HĐND   14/12/2020   Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
77/NQ-HĐND   14/12/2020   Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020
76/NQ-HĐND   14/12/2020   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71/NQ-HĐND   09/12/2020   Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa Huyện 60 giường bệnh)
69/NQ-HĐND   09/12/2020   Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum
66/NQ-HĐND   08/12/2020   Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019
65/NQ-HĐND   08/12/2020   Về thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021
62/NQ-HĐND   08/12/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
61/NQ-HĐND   08/12/2020   Về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn ghế học sinh
Tổng: 106 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 8 Trang.
Chuyển tới trang: