Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3571/UBND-NC   22/09/2020   Về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh
3561/UBND-KGVX   22/09/2020   Về việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021
3560/UBND-KTTH   22/09/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1423- TB/TU ngày 15/9/2020
3586/UBND-NNTN   22/09/2020   Về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
3585/UBND-HTKT   22/09/2020   V/v tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình
3536/UBND-KGVX   21/09/2020   V/v tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em
3553/UBND-KGVX   21/09/2020   V/v xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người có nhu cầu xuất cảnh
3546/UBND-NNTN   21/09/2020   Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
3539/UBND-NNTN   21/09/2020   Về việc tập trung triển khai nghiêm túc một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
3523/UBND-HTKT   18/09/2020   V/v chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây cao lương làm nguyên liệu đốt phát điện sinh khối tại tỉnh Kon Tum
3499/UBND-NNTN   17/09/2020   V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1231/TTg-CN ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
3500/UBND-KGVX   17/09/2020   V/v thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
3497/UBND-NNTN   17/09/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
3517/UBND-NC   17/09/2020   V/v công bố danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp
3492/UBND-NC   16/09/2020   Về việc triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Tổng: 702 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 47 Trang.
Chuyển tới trang: