Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4422/UBND-KTTH   27/11/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 47- TB/TU ngày 23/11/2020
4419/UBND-KGVX   27/11/2020   V/v phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh
4413/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc rà soát hỗ trợ khắc phục nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020
4411/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc triển khai Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4410/UBND-NNTN   26/11/2020   V/v chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và chấp thuận bổ sung, cho phép thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei, của huyện Ngọc Hồi
4409/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc đầu tư, phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai
4405/UBND-KGVX   25/11/2020   Về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Chuyên trang Truyền hình pháp luật (thuộc Bộ Tư pháp)
4402/UBND-NNTN   25/11/2020   V/v bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (lần 5)
4398/UBND-KTTH   25/11/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
4396/UBND-TTHCC   25/11/2020   V/v xử lý vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biến động về đất đai
4394/UBND-KTTH   24/11/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 46-TB/TU ngày 23/11/2020
4376/UBND-KTTH   23/11/2020   Về các dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà
4371/UBND-HTKT   23/11/2020   Về việc thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
4368/UBND-NC   23/11/2020   V/v triển khai thanh tra công tác đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao động tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
4366/UBND-NNTN   23/11/2020   V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Kon Tum (lần 3)
Tổng: 838 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 56 Trang.
Chuyển tới trang: