Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1928/UBND-NNTN   11/06/2021   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 83-TB/VP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
1914/UBND-NNTN   11/06/2021   V/v nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Luật Lâm nghiệp khi tham mưu giải quyết hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư
1912/UBND-KTTH   10/06/2021   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
1908/UBND-KGVX   10/06/2021   V/v tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022
1896/UBND-NC   09/06/2021   V/v xử lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tập trung đông người không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
1892/UBND-KTTH   09/06/2021   Về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy
1900/UBND-KGVX   09/06/2021   V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1891/UBND-KGVX   09/06/2021   V/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
1880/UBND-HTKT   08/06/2021   V/v xây dựng quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
1872/UBND-KTTH   08/06/2021   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội
1858/UBND-NNTN   07/06/2021   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
1851/UBND-NC   07/06/2021   V/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh
1847/UBND-KTTH   05/06/2021   Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021
1841/UBND-KTTH   04/06/2021   Về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các xã biên giới
1829/UBND-KGVX   03/06/2021   V/v chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng: 1308 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 88 Trang.
Chuyển tới trang: