Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
136/UBND-KGVX   14/01/2022   V/v tổ chức đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum
129/UBND-KTTH   14/01/2022   PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022
127/UBND-KGVX   14/01/2022   Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
123/UBND-NNTN   14/01/2022   V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh
120/UBND-KTTH   13/01/2022   Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
115/UBND-KGVX   13/01/2022   V/v hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND- KGVX ngày 29/12/2021)
111/UBND-NNTN   12/01/2022   Về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường
90/UBND-KTTH   11/01/2022   V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
87/UBND-KGVX   11/01/2022   V/v tăng cường giám sát cộng đồng, quản lý nguy cơ và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
83/UBND-KGVX   10/01/2022   V/v kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế tập trung của tỉnh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Cơ sở 1
77/UBND-KTTH   10/01/2022   Về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
76/UBND-NNTN   10/01/2022   Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
74/UBND-NNTN   10/01/2022   Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng cho sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 (đợt 02)
58/UBND-KGVX   07/01/2022   V/v dừng cơ sở cách ly tập trung tại Khách sạn Kơnia Konklor
46/UBND-KGVX   05/01/2022   V/v khẩn trương xử lý vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại thôn 3, xã Ia Dal, huyện IaH’Drai
Tổng: 1893 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 127 Trang.
Chuyển tới trang: