Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Số/Kí hiệu
720/UBND-NC
Ngày ban hành
17/03/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Nội chính
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/04/2024)
Về việc công bố kết thúc tình huống khẩn cấp đối với công trình Khắc phục đập Đăk Ngao 1, huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023 (11/04/2024)
Thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. (11/04/2024)
Về Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/04/2024)
Triển khai Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ (11/04/2024)
Tăng cường triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (11/04/2024)
Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 (11/04/2024)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (11/04/2024)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh (11/04/2024)
Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (10/04/2024)