Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Số/Kí hiệu
11/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/03/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Nội chính
Văn bản khác
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý III năm 2023. (22/09/2023)
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh (21/09/2023)
V/v triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy. (21/09/2023)
Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (21/09/2023)
Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. (21/09/2023)
Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (20/09/2023)
V/v nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. (20/09/2023)
Về việc đảm bảo chỉ tiêu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. (20/09/2023)
Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (20/09/2023)
V/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. (20/09/2023)