Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Số/Kí hiệu
1510/UBND-KTTH
Ngày ban hành
25/05/2023
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Triển khai Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Thu hồi đất để thu hồi đất để thực hiện Dự án Trung tâm thể dục, thể thao kết hợp xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi (07/06/2023)
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu (lần 2). (07/06/2023)
Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (07/06/2023)
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Người có công thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh. (07/06/2023)
triển khai thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị " về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới". (07/06/2023)
Về việc triển khai Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. (07/06/2023)
V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. (07/06/2023)
V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025. (07/06/2023)
V/v điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. (07/06/2023)
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (07/06/2023)