Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Số/Kí hiệu
688/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/07/2019
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của: Phương án khai thác khoáng sản đất sét tại khu vực có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch Tuynel theo tiêu chuẩn
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (15/07/2024)
Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (15/07/2024)
Triển khai Thông báo số 45/TB-TTHĐND ngày 01/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh (13/07/2024)
Kết quả Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương tháng 6 năm 2024. (12/07/2024)
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (12/07/2024)
Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024. (12/07/2024)
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. (12/07/2024)
Sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ một phần của Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/07/2024)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/07/2024)
Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (11/07/2024)