Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Số/Kí hiệu
194/KH-UBND
Ngày ban hành
19/01/2021
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Nội chính
Đính kèm
Văn bản khác
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (24/02/2021)
Về kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020 (24/02/2021)
V/v phối hợp ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (24/02/2021)
V/v bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trong giai đoạn dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (24/02/2021)
Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021 (23/02/2021)
V/v bảo đảm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (23/02/2021)
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (22/02/2021)
Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021 (22/02/2021)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (22/02/2021)
Kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (22/02/2021)