Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Số/Kí hiệu
124/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/02/2021
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp