Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Số/Kí hiệu
3375/UBND-KGVX
Ngày ban hành
21/09/2021
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (20/10/2021)
V/v nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 (20/10/2021)
Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (20/10/2021)
Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei (19/10/2021)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 23 tháng 5 năm 2018) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 24 tháng 7 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021) (19/10/2021)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 08 tháng 9 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 17 tháng 12 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021) (19/10/2021)
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Yến sào Kon Tum (19/10/2021)
Về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (19/10/2021)
Về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (19/10/2021)
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (19/10/2021)