Thứ 5, Ngày 07/12/2023 -

Số/Kí hiệu
3998/UBND-KGVX
Ngày ban hành
23/11/2022
Người ký
Y Ngọc
Trích yếu
V/v tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (04/12/2023)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh. (01/12/2023)
V/v Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023. (01/12/2023)
Kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2025 (01/12/2023)
V/v triển khai thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. (01/12/2023)
V/v triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. (01/12/2023)
V/v phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Ialy mở rộng (địa bàn tỉnh Kon Tum) trong quá trình thi công (30/11/2023)
Về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. (30/11/2023)
V/v tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2023 về xây dựng nông thôn mới. (30/11/2023)
Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15. (29/11/2023)