Thứ 5, Ngày 22/02/2024 -

Số/Kí hiệu
782/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/12/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu: ngày 01 tháng 03 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 26 tháng 01 năm 2022) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 02 tháng 12 năm 2022)
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc triển khai Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. (21/02/2024)
Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. (21/02/2024)
Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. (20/02/2024)
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Tô (20/02/2024)
Về việc hủy bỏ Phương án đấu giá quyền sử dụng đất lô C21 tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh (20/02/2024)
Về việc hủy bỏ Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 và Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh (20/02/2024)
Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (20/02/2024)
Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum (20/02/2024)
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (20/02/2024)
Về việc triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum (20/02/2024)