Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3941/UBND-KGVX   19/10/2020   V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
3852/CV-BCĐ   12/10/2020   V/v hướng dẫn một số nội dung cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự chi trả
973/QĐ-UBND   05/10/2020   Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3707/BC-BCĐ   30/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 29/9/2020)
3697/BC-BCĐ   29/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 28/9/2020)
3673/BC-BCĐ   28/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 27/9/2020)
3672/BC-BCĐ   28/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 26/9/2020)
3671/BC-BCĐ   28/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 25/9/2020)
3665/UBND-KGVX   28/09/2020   V/v triển khai chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19
3659/BC-BCĐ   25/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 24/9/2020)
3619/BC-BCĐ   24/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 23/9/2020)
3618/BC-BCĐ   24/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 22/9/2020)
3609/BC-BCĐ   24/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 21/9/2020)
3542/BC-BCĐ   21/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 20/9/2020)
3541/BC-BCĐ   21/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/9/2020)
Tổng: 345 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 23 Trang.
Chuyển tới trang: