Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/CTr-UBND   02/01/2020   Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Tổng: 1 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.