Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4539/CTr-BCĐ   23/12/2021   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND   18/10/2021   Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
3566/CTr-UBND   04/10/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
2909/CTr-UBND   18/08/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2697/CTr-UBND   04/08/2021   Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021
1170/CTr-BVSTBPN   12/04/2021   Công tác năm 2021 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum
927/CTr-BCĐ   22/03/2021   Công tác của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum năm 2021
815/CTr-UBND   11/03/2021   Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
600/BĐD-HĐQT   19/02/2021   KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KON TUM
544/CTr-BCĐ   09/02/2021   Công tác trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021
227/CTr-BCĐ   20/01/2021   Chương trình công tác năm 2021
03/CTr-UBND   02/01/2020   Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Tổng: 12 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.