Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3964/QĐ-HĐ   21/11/2022   Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
Tổng: 1 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.