Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3429/UBND-KGVX   24/09/2021   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO
3415/UBND-NNTN   23/09/2021   Về việc tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
3413/UBND-NNTN   23/09/2021   Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh
3394/UBND-KGVX   22/09/2021   Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh
3392/UBND-KGVX   21/09/2021   V/v tăng cường chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021
3386/UBND-TD   21/09/2021   V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
3383/UBND-KTTH   21/09/2021   Về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19
3378/UBND-NNTN   21/09/2021   V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3376/UBND-NNTN   21/09/2021   V/v triển khai Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3375/UBND-KGVX   21/09/2021   V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
3384/UBND-KTTH   21/09/2021   Về việc khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
3361/ UBND-KTTH   20/09/2021   V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021
3357/CV-BCĐ   20/09/2021   V/v tăng cường kiểm soát đường thủy giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum
3367/UBND-KTTH   20/09/2021   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 301- TB/TU ngày 17/9/2021
3352/UBND-KGVX   20/09/2021   V/v tăng cường công tác quản lý người dân tự ý trở về và chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận người dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam
Tổng: 1652 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 111 Trang.
Chuyển tới trang: