Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
270/QĐ-UBND   11/05/2020   V/v phê duyệt bổ sung, thay đổi danh sách công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh và của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
1596/BC-BCĐ   11/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 10/5/2020)
1594/BC-BCĐ   11/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/5/2020)
266/QĐ-UBND   11/05/2020   Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh Kon Tum.
1591/BC-BCĐ   09/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 08/5/2020)
119/BC-UBND   08/05/2020   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
265/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với huyện Đăk Hà
118/BC-UBND   08/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/5/2020)
1578/UBND-KGVX   08/05/2020   Về việc chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1585 /CV-BCĐ   08/05/2020   V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1295/VP-HTKT   08/05/2020   Về việc tích nước hồ chứa thủy điện Đăk Lô 2, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
1557/BC-BCĐ   07/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 06/5/2020)
448/QĐ-UBND   07/05/2020   Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
263/QĐ-UBND   07/05/2020   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
117/BC-UBND   07/05/2020   Tổng kết thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo.
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 464 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: