Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
347/TB-UBND   03/12/2020   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc và kiểm tra một số công trình trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
4476/QĐ-BCĐ   03/12/2020   Kiện toàn các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
4485/KH-UBND   03/12/2020   Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025
4494/UBND-NNTN   03/12/2020   V/v xử lý kết quả kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn, trùng lắp
4492/UBND-KTTH   03/12/2020   V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ
4491/UBND-TD   03/12/2020   Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
4483/UBND-KGVX   03/12/2020   V/v đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một sô nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng
4480/UBND-KTTH   03/12/2020   V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý thuế GTGT hoạt động XDCB vãng lai trên địa bàn huyện Kon Plông
4457/QĐ-BCĐ   02/12/2020   Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum
818/QĐ-UBND   02/12/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh; Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4456/KH-UBND   02/12/2020   Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) tỉnh Kon Tum
4473/UBND-KGVX   02/12/2020   V/v cam kết phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue
4472/UBND-KGVX   02/12/2020   V/v cung cấp điện cho Cụm thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Kon Plông
4469/UBND-NC   02/12/2020   Về việc xử lý trường hợp nghi người Campuchia đã hoàn thành cách ly Covid-19
4468/UBND-KGVX   02/12/2020   V/v phối hợp tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
Tổng: 9798 Văn bản. Trang 469 Trong tổng số 654 Trang.
Chuyển tới trang: