Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
950/UBND-NCXDPL   23/04/2019   Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
961/UBND-KGVX   23/04/2019   Kế hoạch Hội đàm, dự Lễ tiễn và tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2018 - 2019
956/UBND-KGVX   23/04/2019   V/v tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019
943/KH-UBND   23/04/2019   Kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
941/UBND-NNTN   23/04/2019   V/v triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 trên địa bàn tỉnh
940/UBND-HTKT   23/04/2019   V/v quản lý đầu tư hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh
938/UBND-KTTH   23/04/2019   Về việc thực hiện Kế hoạch số 101-KH/BCSĐ ngày 26/3/2019 của BCSĐ UBND tỉnh
392/QĐ-UBND   22/04/2019   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Thủy lợi làng Lung (Đông Hưng), xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
389/QĐ-UBND   22/04/2019   Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
388/QĐ-UBND   22/04/2019   Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
387/QĐ-UBND   22/04/2019   Về việc phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
386/QĐ-UBND   22/04/2019   Ban bành Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2020
384/QĐ-UBND   22/04/2019   Phê duyệt nội dung Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Phương án Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp, đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch- ngói-gốm trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch- ngói-gốm xây dựng từ đất sét nung
383/QĐ-UBND   22/04/2019   V/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 1.0
927/UBND-NCXDPL   22/04/2019   Về việc rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao.
Tổng: 7695 Văn bản. Trang 485 Trong tổng số 513 Trang.
Chuyển tới trang: