Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2796/UBND-NCXDPL   24/10/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
784/QĐ-UBND   23/10/2019   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
783/QĐ-UBND   23/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
2767/KH-UBND   22/10/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020
2780/UBND-NNTN   22/10/2019   Về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh
2768/KH-UBND   22/10/2019   Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
778/QĐ-UBND   22/10/2019   Quyết định điều chỉnh Quyết định số 723-QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đợt 2)
2755/UBND-HTKT   21/10/2019   Công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2749/UBND-NNTN   21/10/2019   Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
2751/UBND-NNTN   21/10/2019   V/v giải thể Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh
2745/KH-UBND   18/10/2019   Triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh
771/QĐ-UBND   18/10/2019   Về việc bổ nhiệm lại Bà Y Ly Trang giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ
2738/UBND-KGVX   18/10/2019   V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
1132/QĐ-UBND   17/10/2019   V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2729/UBND-KGVX   17/10/2019   V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
Tổng: 8266 Văn bản. Trang 486 Trong tổng số 552 Trang.
Chuyển tới trang: