Thứ 3, Ngày 06/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
170/QĐ-UBND   19/02/2019   Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
167/QĐ-UBND   19/02/2019   Phê duyệt danh sách các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
169/QĐ-UBND   19/02/2019   V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án: Đầu tư trồng cây cao su tại Tiểu khu 768, 771 xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum của Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15
166/QĐ-UBND   19/02/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia HDrai
383/VP-NNTN   18/02/2019   Về việc triển khai Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ
351/UBND-KGVX   18/02/2019   V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
350/UBND-NNTN   18/02/2019   Về việc ổn đinh tổ chức, bộ máy và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
390/VP-KTTH   18/02/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
164/QĐ-UBND   18/02/2019   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2 - thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 30/12/2018)
161/QĐ-UBND   18/02/2019   V/v thu hồi đất của Trường Mầm non Hoa Sen và giao cho UBND thành phố Kon Tum quản lý theo quy định
163/QĐ-UBND   18/02/2019   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 1 thuộc thôn 3 (thực tế là thôn 7), xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 20/12/2018)
356/KH-UBND   18/02/2019   Kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
162/QĐ-UBND   18/02/2019   V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Tân Hưng thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
89/QĐ-UBND   18/02/2019   Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
347/KH-UBND   15/02/2019   Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Tổng: 7678 Văn bản. Trang 507 Trong tổng số 512 Trang.
Chuyển tới trang: