Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
266/TB-UBND   12/08/2020   Về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
775/QĐ-UBND   12/08/2020   Về việc thu hồi đất của Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung (nay là Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung) và cho Công ty Điện lực Kon Tum thuê đất để xây dựng công trình Trạm biến áp 110KV Kon Plông và nhánh rẽ
777/QĐ-UBND   12/08/2020   Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
2968/UBND-KGVX   12/08/2020   V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
2970/BC-BCĐ   12/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 11/8/2020)
2956/BC-BCĐ   11/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 10/8/2020)
2930/CV-BCĐ   10/08/2020   V/v thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
2947/BC-BCĐ   10/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/8/2020)
2928/BC-BCĐ   10/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 08/8/2020)
2927/BC-BCĐ   10/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/8/2020)
2940/UBND-HTKT   10/08/2020   V/v tích nước hồ chứa Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
2933/UBND-KTTH   10/08/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1380- TB/TU ngày 03/8/2020
2942/UBND-KTTH   10/08/2020   V/v triển khai Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
581/QĐ-UBND   10/08/2020   Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 đối với Sở Tư pháp
770/QĐ-UBND   10/08/2020   Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
Tổng: 9798 Văn bản. Trang 510 Trong tổng số 654 Trang.
Chuyển tới trang: